Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

07:30 - 21:00 uur

Zaterdag

07:30 - 15:00 uur

 

Uw fysiotherapeuten

 

JohanPaulissen

 

Petra Versteegh

 

De inhoud van deze site is met zorgvuldigheid opgesteld, desondanks kan het zijn dat er fouten of onvolkomenheden in de tekst voorkomen. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Met de persoonlijke gegevens die u ons e-mailt zullen wij zorgvuldig en volgens de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens omgaan.

De informatie op deze site is onderhevig aan auteurs- en beeldrecht. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fysiotherapie Schinnen mag niets van deze website worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, microfilm, digitale media of welke andere wijze ook.

Ontwerp   Yvette de Vries, Openatelier
Concept en realisatie   Tom van Buitenen, MarketingAtelier
Fotografie   Philips Fotografie
Realisatie   InternetAtelier

© 2013 - 2018